• Вяночак за памерлых (І)

  чытаецца на звычайным ружанцы

  Напачатку:

  Ойча наш… Вітай, Марыя… Веру ў Бога…

  На вялікіх пацерках:

  Божа, Ойча Спрадвечны! Ты — сама любоў, Ты — ласкавасць, Ты — адзіная наша надзея. Ахвярую Табе ў інтэнцыі памерлых Найсвяцейшую Кроў Езуса і цярпенні Яго Балеснай Маці, просячы Тваёй міласэрнасці.

  На маленькіх пацерках:

  Езу, Марыя, люблю вас! Ратуйце душы, якія церпяць у чыстцы (10 разоў).

  На заканчэнне:

  Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Няхай адпачываюць у супакоі. Амэн (3 разы).

 • Вяночак за памерлых (ІІ)

   чытаецца на звычайным ружанцы

  Напачатку:   

  Веру ў Бога…, Ойча наш…, Вітай, Марыя…, Хвала Айцу…

  На вялікіх пацерках:

  Божа любові і міласэрнасці, ахвярую Табе муку, смерць і ўваскрасенне Сына Твайго і Пана нашага Езуса Хрыста, далучаючы малітву і ахвяру майго жыцця.

  На малых пацерках:

  Міласэрная Любоў Бога майго, прымі памерлых у Валадарства сваё (10 разоў).

  На заканчэнне:

  Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць (3 разы).

  Альбо:

  Псальм 130 (129)

  З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *

  Пане, пачуй мой голас.

  Няхай Твае вушы пачуюць *

  голас маіх малітваў.

  Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *

  хто ж вытрывае, Пане?

  Але ў Цябе прабачэнне, *

  каб Цябе паважалі.

  Спадзяюся на Пана, *

  спадзяецца душа мая на Яго слова.

  Душа мая чакае Пана *

  больш, чым варта світання.

  Больш, чым варта світання, *

  няхай Ізраэль чакае Пана,

  бо ў Пана міласэрнасць *

  і шчодрае ў Яго адкупленне.

  Ён адкупіць Ізраэль *

  ад усіх беззаконняў ягоных.

  Хвала Айцу і Сыну, *

  і Духу Святому.

  Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *

  і на векі вечныя. Амэн.